Hva er indeksfond?

Indeksfond følger indeksen på børsen. Dette er en løsning tilbudt av Noon Invest As som gir deg bedre avkastning til en lavere pris.

De kan følge en aksjeindeks, for eksempel OBX, en aktivaklasse, for eksempel statsobligasjoner, et markedssegment, for eksempel obligasjoner som forfaller på færre enn fem år, en region eller en sektor. ETFer er referert til som “passive” investeringer, ved at de forsøker å følge resultatene av en indeks eller investeringssammensetning, i motsetning til “aktive” midler som prøver å slå indeksen.

ETFer er kjent som “open-ended” investeringer / fond i motsetning til “closed-ended”. Dette betyr at når det investeres i fondet, opprettes nye aksjer (enheter). Når penger trekkes tilbake, innløses enheter. ETFer kan handles på anerkjente børser, som for eksempel London Stock Exchange. Hvorfor bruke ETF?

De viktigste fordelene med å investere i ETF er lav pris, gjennomsiktighet og daglig handel. En ETF som følger utviklingen til et marked som Oslo Børs (OBX) kan koste så lite som 0,1 prosent per år, sammenlignet med en typisk kostnad på mellom 1,5 og 2 prosent for et aktivt forvaltet fond. I motsetning til en investeringsfond, som handler på et gitt prispunkt i løpet av dagen, kan ETFer omsettes så lenge børsen er åpen. Dette gjør ETFer til en fleksibel måte å investere på.

Investering i ETFer gjør det også lettere å spre porteføljen din. For eksempel, å kjøpe en ETF som følger S&P500, kan sammenlignes med å kjøpe en liten del, i passende mengde, av hver av indeksens 500 selskaper – alt til en mye lavere kostnad enn det som ville være mulig for en person gitt provisjonene som ble belastet for hver handel. På samme måte vil en typisk ETF for næringseiendom inneholde mer enn 200 individuelle obligasjoner, slik at standardrisikoen er svært diversifisert.